บริษัท ไทย นันเปา เรซินส์ เคมีคอล จำกัด

หมวดหมู่ : กาวและผลิตภัณฑ์สำหรับยึดติด

ที่อยู่
412 ก หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

หมายเลขโทรศัพท์
แฟ๊กซ์
อีเมล
เวลาทำการ
0-2323-2761-3
0-2323-2760
tnpass@yahoo.com
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-17.00

สินค้าและบริการ

กาวงานอุตสาหกรรม...

ตราสินค้า : นันเปา