บริษัท ไทย นันเปา เรซินส์ เคมีคอล จำกัด

หมวดหมู่ : กาวและผลิตภัณฑ์สำหรับยึดติด

ที่อยู่: 412 ก หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์: 0-2323-2761-3
โทรสาร: 0-2323-2760
อีเมล: tnpass@yahoo.com
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-17.00

สินค้าและบริการ

กาวงานอุตสาหกรรม