บริษัท ไทย นันเปา เรซินส์ เคมีคอล จำกัด

หมวดหมู่ : กาวและผลิตภัณฑ์สำหรับยึดติด

ที่อยู่ :
412 ก หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ :
0-2323-2761-3
แฟกซ์ :
0-2323-2760
อีเมล :
tnpass@yahoo.com
เวลาทำการ :
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-17.00

รายละเอียด

กาวงานอุตสาหกรรม