บริษัท เกาสุ แพ็คกิ้ง อินดัสตรี้ จำกัด

หมวดหมู่ : โฟมพลาสติก

ที่อยู่: 484 หมู่ 4 ถนนพุทธรักษา ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์: 0-2382-6750-1
โทรสาร: 0-2382-6749
เว็บไซต์: www.kaosu-iwa.com
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00