บริษัท เกาสุ แพ็คกิ้ง อินดัสตรี้ จำกัด

หมวดหมู่ : โฟมพลาสติก

ที่อยู่
484 หมู่ 4 ถนนพุทธรักษา ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

หมายเลขโทรศัพท์
แฟ๊กซ์
เว็บไซต์
เวลาทำการ
0-2382-6750-1
0-2382-6749
www.kaosu-iwa.com
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00

สินค้าและบริการ

...