บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด

หมวดหมู่ : ยางสังเคราะห์และผลิตภัณฑ์

ที่อยู่: 97/2 หมู่ 3 ถนนสายเอเซีย 41 ตำบลท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
โทรศัพท์: 0-7725-4030-7
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00, เสาร์ เวลา 08:00-17:00

สินค้าและบริการ

ยางพารา