สมชิตการแพทย์

หมวดหมู่ : คลินิก

ที่อยู่: 192 ถนนโพศรี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
โทรศัพท์: 0-4224-4622
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-12:00, เสาร์ เวลา 08:00-20:00, อาทิตย์ เวลา 09:00-12:00