โรงพยาบาล ครบุรี

หมวดหมู่ : โรงพยาบาล

ที่อยู่: 628 ถนนครบุรี-เสิงสาง ตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์: 0-4444-8014
โทรสาร: 0-4444-8426