โรงพยาบาล สิงห์บุรี

หมวดหมู่ : โรงพยาบาล

ที่อยู่: 917/3 ถนนขุนสวรรค์ ตำบลบางพุทรา อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16000
โทรศัพท์: 0-3652-2509-11