ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลานาลิติค วอเตอร์ เวอร์ค

หมวดหมู่ : เครื่องกรองและฆ่าเชื้อโรคน้ำ

ผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีระบบน้ำ

ที่อยู่: 219/6-7 ถนนช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์: 0-5341-0182-3
โทรสาร: 0-5321-5283
อีเมล: lanacmai@loxinfo.co.th
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00, เสาร์ เวลา 08:00-17:00