สถานธนานุเคราะห์

หมวดหมู่ : โรงพยาบาล

ที่อยู่ :
ตำบลร่องฟอง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
พิกัด :
18.13571,100.13681