ตลาดสดอบต. บ้านแดง

หมวดหมู่ : ตลาด

ที่อยู่ :
ตำบลบ้านแดง อำเภอพิบูลย์รักษ์ จังหวัดอุดรธานี
พิกัด :
17.55254,103.05519