สถานีอนามัยสะเดียง

หมวดหมู่ : คลินิก

ที่อยู่ :
ถนนทางหลวงชนบทหมายเลข 4033 ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
พิกัด :
16.42014,101.17758