โรงเรียนประชาวิทยา

หมวดหมู่ :

ที่อยู่ :
ตำบลบ้านกิ่ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
พิกัด :
18.09459,99.49089