โรงเรียนปากช่องพิทยาคม

หมวดหมู่ :

ที่อยู่ :
ถนน2247 ตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
พิกัด :
14.78095,101.47403