โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย

หมวดหมู่ :

ที่อยู่ :
ถนนเจริญประเทศ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
พิกัด :
18.77645,99.0038