โรงเรียนศาลาแดง

หมวดหมู่ :

ที่อยู่ :
ถนน1 ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
พิกัด :
14.51226,100.91668