โรงเรียนบ้านเปียงหลวง

หมวดหมู่ :

ที่อยู่ :
ถนน1322 ตำบลเปียงหลวง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่
พิกัด :
19.68183,98.6262