โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา

หมวดหมู่ :

ที่อยู่ :
ถนนทช. หมายเลข 3015 ตำบลบัวปากท่า อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
พิกัด :
14.15293,100.25108