โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง

หมวดหมู่ :

ที่อยู่ :
ถนน1150 ตำบลเวียง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
พิกัด :
19.36638,99.20081