โรงเรียนศรีศาสนวิทยา

หมวดหมู่ :

ที่อยู่ :
ถนนทางหลวงชนบทหมายเลข 3027 ตำบลคำใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
พิกัด :
15.29125,104.83919