โรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิง

หมวดหมู่ :

ที่อยู่ :
ตำบลแคนน้อย อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
พิกัด :
15.59357,104.34616