โรงเรียนวัดเขียนเขต

หมวดหมู่ :

ที่อยู่ :
ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
พิกัด :
13.9998,100.67664