โรงเรียนบ้านหนองขอนประชาสรรค์

หมวดหมู่ :

ที่อยู่ :
ตำบลเนินมะปราง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
พิกัด :
16.53414,100.65686