โรงเรียนบ้านกาลิซา

หมวดหมู่ :

ที่อยู่ :
ถนน4055 ตำบลกาลิซา อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
พิกัด :
6.2382,101.67725