โรงเรียนบ้านตาโง๊ะ

หมวดหมู่ :

ที่อยู่ :
ตำบลมะรือโบออก อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส
พิกัด :
6.22466,101.87178