โรงเรียนพิบูลมังสาหาร

หมวดหมู่ :

ที่อยู่ :
ถนนถ.หลวง ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
พิกัด :
15.24328,105.23689