โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม

หมวดหมู่ :

ที่อยู่ :
ถนนวังจันทร์ ตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
พิกัด :
16.81963,100.25761