โรงเรียนบ้านคำอุปราช

หมวดหมู่ :

ที่อยู่ :
ตำบลสาวงศ์ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
พิกัด :
16.192,104.00754