โรงเรียนบ้านแม่บัว

หมวดหมู่ :

ที่อยู่ :
ตำบลหนองคล้า อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร
พิกัด :
16.46164,99.77283