มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี

หมวดหมู่ : วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย

ที่อยู่ :
ถนน1 ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
พิกัด :
14.7993,100.66087