โรงเรียนนิบงพัฒนา

หมวดหมู่ :

ที่อยู่ :
ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
พิกัด :
6.54912,101.30451