โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร

หมวดหมู่ :

ที่อยู่ :
ถนนอู่ทอง ตำบลอยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พิกัด :
14.34643,100.57714