วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์

หมวดหมู่ : วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย

ที่อยู่ :
ถนนสุรินทร์ ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
พิกัด :
16.43068,103.51024