โรงเรียนบ้านหนองสนม

หมวดหมู่ :

ที่อยู่ :
ตำบลบัวงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
พิกัด :
14.83972,105.22885