โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม

หมวดหมู่ :

ที่อยู่ :
ถนนศรีณรงค์ ตำบลไร่น้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
พิกัด :
15.22857,104.85531