โรงเรียนคลองกันยา

หมวดหมู่ :

ที่อยู่ :
ถนนซอย เก้าแสน ตำบลบางเพรียง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
พิกัด :
13.55463,100.84818