โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว

หมวดหมู่ :

ที่อยู่ :
ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
พิกัด :
19.71991,99.09889