โรงเรียนบ้านหนองแคนน้อย

หมวดหมู่ :

ที่อยู่ :
ตำบลบุ่งค้า อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
พิกัด :
16.14102,104.71893