โรงเรียนสันกำแพง

หมวดหมู่ :

ที่อยู่ :
ถนน1147 ตำบลทรายมูล อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
พิกัด :
18.74028,99.12444