โรงเรียนกุดกว้างสวาสดิ์วิทยา

หมวดหมู่ :

ที่อยู่ :
ถนน2291 ตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
พิกัด :
16.68425,104.08085