โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคม

หมวดหมู่ :

ที่อยู่ :
ถนนทช. หมายเลข 1003 ตำบลสระกระเทียม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
พิกัด :
13.76347,99.9704