โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ ประสานมิตร ฝ่ายประถม

หมวดหมู่ :

ที่อยู่ :
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม
พิกัด :
13.7418,100.56564