คริสตจักรความหวังกรุงเทพ ฯ

หมวดหมู่ : โบสถ์ศาสนาคริสต์

ที่อยู่: 1200 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม 10110
โทรศัพท์: 0-2240-2865-75
โทรสาร: 0-2240-1288
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-16:30, อาทิตย์ เวลา 08:00-16:30