บริษัท ฟูจิกิ อินดัสตรี้ส์ จำกัด

หมวดหมู่ : ผู้ผลิตและจำหน่ายปั๊ม

ที่อยู่: 225 หมู่ 9 นิคมฯนำไกร-ลาดกระบัง แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กทม 10520
โทรศัพท์: 0-2738-1301-7
โทรสาร: 0-2360-7581
เว็บไซต์: www.ppinterpump.co.th

สินค้าและบริการ

ผู้ผลิต ปั๊ม, ปั๊มน้ำ, ปั๊มน้ำหอยโข่ง, ปั๊มแช่, ปั๊มบ้าน, มอเตอร์, มอเตอร์ปั๊มน้ำ, มอเตอร์ไฟฟ้า มาตร...