สำนักงาน เทศบาลนครอุดรธานี

หมวดหมู่ :

ที่อยู่ :
บ้านพักรองประธานสภาเทศบาล 124/1 ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศัพท์ :
0-4224-2380