สำนักงาน เทศบาลนครอุดรธานี

หมวดหมู่ :

ที่อยู่: บ้านพักรองประธานสภาเทศบาล 124/1 ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศัพท์: 0-4224-2380