เทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) โรงเรียน

หมวดหมู่ : โรงเรียนช่างอุตสาหกรรมวิชาชีพและการค้า

ที่อยู่ :
231 หมู่ 2 ถนนสุขประยูร ตำบลหนองตำลึง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160
โทรศัพท์ :
0-3820-6084-5