บริษัท ทวียนต์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

หมวดหมู่ : เครื่องใช้ไฟฟ้า

ที่อยู่: 35 หมู่ 1 ถนนพหลโยธิน ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์: 0-5366-9599
โทรสาร: 0-5378-1061