บริษัท ลีพัฒนาอาหารสัตว์ จำกัด

หมวดหมู่ : ผู้ผลิตและขายส่งอาหารสัตว์

ที่อยู่
สาขาโรงงานสระบุรี 33/1 หมู่ 7 ถนนพหลโยธิน ตำบลดาวเรือง อำเภอเมืองสระบุรี สระบุรี

หมายเลขโทรศัพท์
แฟ๊กซ์
เวลาทำการ
0-3671-3670-5
0-3671-3676
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00, เสาร์ เวลา 08:00-17:00

สินค้าและบริการ

ผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์

แบนเนอร์ : ลีพัฒนาอาหารสัตว์