บริษัท ลีพัฒนาอาหารสัตว์ จำกัด

หมวดหมู่ : ผู้ผลิตและขายส่งอาหารสัตว์

ที่อยู่ :
สาขาโรงงานสระบุรี 33/1 หมู่ 7 ถนนพหลโยธิน ตำบลดาวเรือง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
โทรศัพท์ :
0-3671-3670-5
แฟกซ์ :
0-3671-3676
เวลาทำการ :
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00, เสาร์ เวลา 08:00-17:00

รายละเอียด

ผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์