บริษัท ลีพัฒนาอาหารสัตว์ จำกัด

หมวดหมู่ : ผู้ผลิตและขายส่งอาหารสัตว์

ที่อยู่: สาขาโรงงานสระบุรี 33/1 หมู่ 7 ถนนพหลโยธิน ตำบลดาวเรือง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
โทรศัพท์: 0-3671-3670-5
โทรสาร: 0-3671-3676
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-17:00, เสาร์ เวลา 08:00-17:00

สินค้าและบริการ

ผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์