โรงเรียน บุรีรัมย์พิทยาคม

หมวดหมู่ : โรงเรียน

ที่อยู่: ผอก ถนนนิวาศ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
โทรศัพท์: 0-4461-1839
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-16:00