ตรวจอากาศตรัง สถานี

หมวดหมู่ :

ที่อยู่: กลุ่มงานตรวจอากาศทั่วไป ถนนตรัง-ปะเหลียน ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000
โทรศัพท์: 0-7522-5338-9
โทรสาร: 0-7521-0175