วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

หมวดหมู่ :

ที่อยู่ :
ห้องโสตศึกษา จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ :
0-5390-7216