วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

หมวดหมู่ :

ที่อยู่: ห้องโสตศึกษา จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์: 0-5390-7216