สำนักงาน พัฒนาที่ดินเขต 6 เชียงใหม่

หมวดหมู่ :

ที่อยู่: หัวหน้าสถานีพัฒนาที่ดิน ถนนโชตนา ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์: 0-5312-1169
โทรสาร: 0-5312-1000